sobota 15. června 2013

Fotoreportáž z pobytu Klubu rodičů ELPIS na Gargánu

Začátkem června se s Klubem rodičů ELPIS  vydala první skupina těžce handicapovaných dětí a jejich rodičů (ale i prarodičů a přátel) už po několikáté na prázdninový pobyt u moře. Letos se uskuteční v několika turnusech na Gargánu v jižní Itálii. Stejně jako v minulých letech přichystala Mgr.Jindra Smisitelová, předsedkyně Klubu rodičů ELPIS, společně se svým týmem úžasných spolupracovníků a dobrovolníků pobyt,ve kterém je zajištěna plná osobní asistence, relaxační cvičení, masáže, řada výletů nejen na pobřeží, ale i do vnitrozemí (např. výjezd terénními auty) - a samozřejmě bezbariérové ubytování a celodenní stravování. Je toho moc, co by se dalo napsat, ale nejlepší je je vidět to na vlastní oči. A tak jsme požádali paní Ilonu Vlachovou, která se pobytu účastní i se synem Tomášem, aby nám umožnila publikovat její fotografie. Tady jsou. Přejeme vám příjemné podívání se na radostné zážitky dětí a jejich rodičů.

Nejdřív něco o místě pobytu.
Hotel, kde jsou děti a jejich rodiče ubytováni.

Hotelová zahrada plná příjemných stinných zákoutí.Pohled na hotel na pozadí mořské hladiny.


Tahle vypadá okolní městečko.Bazén, kde děti spokojeně odpočívají..........


......než vyrazí na procházku po okolí.......

.....ať už na korbě......

...anebo pěšky.


Děkujeme paní Iloně Vlachové a těšíme se na další její fotky z pobytu na Gargánu.

sobota 1. června 2013

Noc snů v ZOO Brno s účastí Klubu rodičů ELPIS, 7.6. 2013

Přijďte se večer 7. června 2013 od 18 hodin pobavit na Noc snů – akci pro tělesně a mentálně postižené děti v prostředí brněnské ZOO. Klub rodičů ELPIS zde bude mít stánek s výtvarnou dílnou. Pozvané děti mají tento večer vstup do zoologické zahrady zdarma, a to i s rodiči a sourozenci. Neznamená to však, že je určena pouze pro ně - naopak je vítáno, když akci podpoří svou návštěvou i širší veřejnost, která tak postiženým a chornicky nemocným dětem a jejich rodičům dá pocítit, že nejsou sami.

Noc snů (Dreamnight at the Zoo) je mezinárodní akce, které se účastní zoo celého světa vždy první pátek v červnu (letos 7.6.) a je určena pro děti, které jsou chronicky nemocné nebo postižené. První Noc snů se uskutečnila v roce 1996 v Zoo Rotterdam pro děti z Kliniky dětské onkologie. Zakladatelem a předsedou je Peter van der Wulp ze Zoo v Rotterdam. V ČR se k této akci připojila v roce 2004 Zoo Děčín a v roce 2005 Brno, postupně se připojují další české zoo.

Noc snů se v Zoo Brno koná letos podeváté. Pro všechny jsou připraveny pohádky, hudební vystoupení, speciální komentovaná krmení, jízdy na ponících, malování na obličej nebo ukázky westernového ježdění a práce s koňmi, práce hasičů JMK, psovodů Městské policie Brno atd.

Co vás čeká na Noci snů v brněnské ZOO se můžete dozvědět také na fotografiích z předchozích ročníků zde zde anebo tady tady.

Nenechte se odradit případným špatným počasím. Příjemné chvíle a zajímavé zážitky vám to vrchovatě vynahradí. A budete si zde moci za zvýhodněnou cenu zakoupit velmi kvalitní nástěnný fotografický kalendář Klubu rodičů ELPIS.

Srdečně Vás zve
Jindra Smisitelová, předsedkyně Klubu rodičů ELPISpondělí 29. dubna 2013

Výstava fotografií "Putování za sluncem - Cestování dětí s handicapem", 2.5. 2013, 16 hodin, Brno


Klub rodičů -  ELPIS, o.s. a O.S. Cesty - SMM, si Vás dovolují pozvat na vernisáž výstavy Putování za sluncem - Cestování dětí s handicapem, která se uskuteční dne 2. května od 16 hodin v Café Práh v areálu Vaňkovka v Brně

Výstava se koná pod záštitou Velvyslanectví Spojených států amerických, Mgr. Marka Šlapala, člena Rady Jihomoravského kraje a Partners Financial Services, a.s. Vernisáže se osobně zúčastní pan Robert Zimmermann, Rada pro kulturní a tiskové záležitosti Velvyslanectví USA a Dr. Anna Putnová, předsedkyně Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny PČR.

Téměř jeden z každých pěti obyvatel naší země má nějaký druh postižení, což jsou téměř 2 miliony osob nebo chcete-li 20% naší populace. Některá postižení jsou viditelná a zřejmá, jiná jsou skrytá. Vždy s nimi však žijí lidé, kteří jsou stejně hodnotní jako každý z nás. Mají svou důstojnost, mají své touhy a přání a mají také právo trávit svůj volný čas stejně, jako jejich zdraví spoluobčané. Cestování je jednou z možností kvalitně prožitého odpočinku. Ale jen tehdy, pokud k nim budeme přistupovat se stejnou ochotou jako ke zdravým lidem a nenecháme se překvapit odlišnostmi v chování či potřebách osob s handicapem. Zde tedy platí ono staré známé, abychom jednali se svými handicapovanými spoluobčany tak, jak bychom si přáli, aby se jednalo s námi, pokud bychom byli na jejich místě.

A právě připravená výstava Putování za sluncem - Cestování dětí s handicapem je jednou z cest, jak pomoci lepšímu pochopení pro to, co děti s vysokým stupněm kombinovaného postižení a jejich rodiče mohou zažívat za radostné chvíle během výjezdů do hor, k moři, po památkách či do přírody. 

Na výstavě bude k dispozici katalog fotografií v podobě kalendáře na rok 2014, jehož zakoupením je možno podpořit účast osobních asistentů na výjezdech dětí, kteří jsou pro jejich cestování zcela zásadní a nezbytní. Proběhne také dražba vystavených fotografií.
Věříme, že dané téma není vám, čtenářům tohoto blogu lhostejné a považujete jej za důležitý bod ve vyrovnávání příležitostí pro děti s handicapem a jejich rodiče. Budeme rádi, pokud nám svou návštěvou na výstavě  pomůžete zviditelnit toto téma směrem k širší veřejnosti.  


čtvrtek 6. září 2012

Představení o.s. Cesty

Mnozí z vás, kteří navštěvujete tento blog jste se už setkali anebo alespoň slyšeli o sdružení Cesty, o.s., které navazuje na činnost pedagogů a rodičů při Speciálních školách Elpis v Brně. A tak pro vás jistě bude potěšující novinkou, že toto sdružení má nový, vlastně úplně nový web, na které se můžete dočíst více o jeho aktivitách i plánech. Věřím, že to pro vás bude zajímavé a podnětné čtení, do něhož můžete vstupovat komentáři na blogu či kladením otázek v sekci Otázky a odpovědi. Neváhejte proto stránky o.s. Cesty pravidelně navštěvovat.

úterý 22. května 2012

Podmínky a kritéria sociálního cestovního ruchu

Jedna s posledních  definic podle Evropského hospodářského a sociálního výboru  ( 2006/C318/12) vychází z předpokladu, že cestovní ruch je obecným právem, které by mělo být  zpřístupněno každému. Pro cestovní ruch pro všechny  (sociální cestovní ruch)  musí být splněny tři podmínky:
•  skutečné životní okolnosti  jsou takové, že je  zcela nemožné nebo  částečně nemožné plně realizovat právo na cestovní ruch. Důvody mohou být různé, a to ekonomická situace, fyzické nebo mentální postižení, osobní  nebo rodinná izolace, snížená pohyblivost, geografické obtíže a jiné důvody, které představují skutečnou překážku účasti na cestovním ruchu;
•  někdo – ať veřejná nebo soukromá instituce, společnost, odborová organizace nebo  prostě jen organizovaná skupina lidí –  se rozhodne podniknout kroky k překonání nebo omezení překážky, která dané osobě brání realizovat její právo na cestovní ruch;
•  tyto kroky jsou účinné  a skutečně pomohou skupině lidí účastnit se cestovního ruchu způsobem, který respektuje hodnoty udržitelnosti, dostupnosti a solidarity.

Kritéria podpory sociálního cestovního ruchu

Podpora rozvoje cestovního ruchu pro všechny  by měla vycházet z kritérií, která určují obecné pojetí cestovního ruchu pro všechny:
•  zvýšit dostupnost  cestovního ruchu pro všechny skupiny, pro které je účast na cestovním ruchu obtížná, nebo pro jednu konkrétní skupinu
•  otevřít cestovní ruch  širokému spektru  skupin a sektorů uživatelů
•  definovat skupiny, na které je  činnost zaměřena: sociální kategorie, věkové skupiny, osoby s postižením při splnění kritéria nediskriminace na základě rasy, kultury nebo sociální situace
•  začlenit do cestovního ruchu iniciativy a cíle, které jsou humanistické, vzdělávací, kulturní a týkají se rozvoje člověka obecně
•  zajistit transparentnost  hospodářské stránky  činnosti se zisky  omezenými na úroveň  potřebnou ke splnění sociálních cílů
•  vytvářet produkty cestovního ruchu, které budou přidávat nepeněžitou hodnotu
•  integrovat cestovní ruch do místního prostředí trvale udržitelným způsobem
•  řídit lidské zdroje tak, aby byla podpořeno uspokojení z práce a začlenění, to znamená zaměřit se na kvalitu zaměstnanosti zaměstnanců organizací cestovního ruchu

Formy podpory sociálního cestovního ruchu

Možné formy podpory rozvoje cestovního ruchu pro všechny:
•  shromažďování, třídění a šíření informací a zkušeností z oblasti cestovního ruchu  pro využití
v oblasti cestovního ruchu pro všechny
•  finanční podpory na vládní, regionální nebo místní úrovni pro různé skupiny: mladé lidi, starší občany, zdravotně postižené, znevýhodněné lidi atd.
•  finanční podpory ze strany zaměstnavatelů, kterými zaměstnavatelé finančně  přispívají na zpřístupnění dovolené pro své zaměstnance.
•  spolupráce veřejného a soukromého sektoru  při tvorbě a rozvoji rentabilních programů  sociálního  cestovního ruchu včetně možné mezinárodní spolupráce
•  podpory ze strany organizací hájících zájmy a práva pracujících, zejména odborů
•  podpory ze strany specializovaných sdružení, charitativních organizací atd.
•  podpory ze strany samotných podnikatelů v cestovním ruchu.

Zdroj: Cestovní ruch pro všechny, MMR ČR, Praha 2008, ISBN 978-80-7399-407-05 a Evropská komise

Sociální cestovní ruch - co se za tím skrývá?V Stanovisku na téma Politika cestovního ruchu v rozšířené EU, které vydala již  v říjnu 2005 Evropská hospodářská a sociální komise se uvádí, že zajištění dostupnosti cestovního ruchu pro všechny je výzvou, před kterou není možné uhýbat. Cestovní ruch je právem každého jednotlivce a to i za předpokladu, že trpí nějakým postižením. Komise navrhla kampaň na podporu cestovního ruchu v rozšířené Evropě se zaměřením zvláště na děti a mládež a starší osoby a důchodce.

Tatáž Komise vypracovala v roce 2006 Stanovisko k tématu Sociálního cestovního ruchu, ve kterém analyzuje jeho původ, vývoj a současnou situaci v Evropě, zkušenosti různých členských států a hodnoty, které představuje. Stanovisko také obsahuje konkrétní doporučení veřejným a soukromým institucím pro zlepšení sociálního cestovního ruchu v Evropě a jeho
zpřístupnění pro všechny. Komise považuje sociální cestovní ruch za nedílnou součást evropského modelu cestovního ruchu.

Sociální cestovní ruch v této souvislosti zahrnuje všechny cesty a  činnosti organizované odborovými organizacemi, organizované z rodinných důvodů, náboženských důvodů, organizované podniky pro jejich zaměstnance, organizované veřejnými institucemi, pro zdravotně postižené lidi, mladé lidi nebo starší občany s nízkými příjmy apod.
Nejefektivnějším způsobem rozvoje cestovního ruchu  pro všechny je partnerství veřejného a soukromého sektoru v destinaci přičemž je kladen velký důraz na celkovou kvalitu primární i sekundární nabídky cestovního ruchu.

Vycházejíc z premisy, že cestovní ruch je obecným právem, které by mělo být přístupné každému, definuje Komise podmínky, které musí být splněny pro to, aby se jednalo o  sociální cestovní ruch následovně:
•  skutečné životní okolnosti jsou takové, že je zcela nebo  částečně nemožné plně realizovat právo na cestovní ruch - důvodem může být ekonomická situace, fyzické nebo mentální postižení, osobní nebo rodinná izolace, snížená pohyblivost, geografické obtíže a celá škála důvodů, které nakonec představují skutečnou překážku;
•  někdo – ať veřejná nebo soukromá instituce, společnost, odborová organizace nebo prostě jen organizovaná skupina lidí – se rozhodne podniknout kroky k překonání nebo omezení překážky, která dané osobě brání realizovat její právo na cestovní ruch;
•  tyto kroky jsou účinné a skutečně pomohou skupině lidí účastnit se cestovního ruchu způsobem, který respektuje hodnoty udržitelnosti, dostupnosti a solidarity.

Uvedený dokument definuje i zásady a podmínky sociálního cestovního ruchu a jeho řízení:
•  základním cílem sociálního cestovního ruchu je zvýšení dostupnosti cestovního ruchu pro všechny, pro které je účast na cestovním ruchu  obtížná;
•  je otevřený širokému spektru lidí, různým formám řízení a subjektům realizujícím sociální cestovní ruch;
•  segmenty, pro které je sociální cestovní ruch určen, jsou řádně definovány, a to z hlediska: příslušnosti k sociální vrstvě, věkové skupině, postižení apod., přičemž vždy musí být splněno kritérium nediskriminace na základě rasy, kultury nebo sociální situace;
•  iniciativy a cíle sociálního cestovního ruchu jsou humanistické, vzdělávací, kulturní a týkají se rozvoje člověka obecně;
•  hospodářská  činnost je transparentní, se zisky omezenými na úroveň potřebnou ke splnění sociálních cílů;
•  produkt cestovního ruchu v sobě zahrnuje přidanou hodnotu;
•  cestovní ruch je integrován do místního prostředí trvale udržitelným způsobem;
•  způsob  řízení lidských zdrojů podporuje uspokojení z práce a zaměřuje se na kvalitu podmínek zaměstnanosti  v organizacích sociálního cestovního ruchu.

Dokument zobecňuje tři základní společné aspekty rozvoje sociálního cestovního ruchu v různých členských státech EU, a to:
•  skutečnou možnost mít volný čas na dovolenou;
•  finanční schopnost cestovat;
•  existenci způsobu, struktur nebo nástrojů, který tato práva v praxi zpřístupní.